กระทรวงพลังงาน ปลดล็อกเอทานอลผลิตแอลกอฮอล์เจลสู้ COVID-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในไทยและทั่วโลกขณะนี้ ทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลในเรื่องการกักตุนสินค้าจำเป็นต่อการป้องกันไวรัสโคโรน่าครับ ซึ่งปกติแล้วเอทานอลที่ผลิตเพื่อใช้ในภาคพลังงานจะมีการผสมน้ำมันเข้าไปเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ หรือที่เรียกว่า Denatured Alcohol ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้กับทางการแพทย์ได้

ในส่วนที่ใช้ผลิตเป็นเจลและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดทางการแพทย์นั้น กระทรวงพลังงานได้จับมือกับกรมสรรพสามิต ปลดล็อกเพื่อให้โรงงานผลิตเอทานอลสามารถเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการในสถานการณ์เร่งด่วนของไวรัสโคโรน่า โดยโรงงานและผู้ประกอบการสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่สรรพสามิตในพื้นที่ เพื่อลดขั้นตอนที่ตามปกติจะต้องขออนุญาตมาทางกระทรวงพลังงานด้วย มาตรการนี้จะมีไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นครับ