การสร้างความแตกต่างของเซลล์กล้ามเนื้อ

ลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาที่พบบ่อยในการสร้างความแตกต่างของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบและถ้าคุณต้องการสร้างหลอดเลือดแดงที่มีประโยชน์คุณไม่ต้องการความเสี่ยงนั้น เซลล์กล้ามเนื้อเรียบที่มีสุขภาพดีต้องการความสามารถในการหดตัวซึ่งจะช่วยให้เลือดกระจายไปทั่วร่างกายและควบคุมความดันโลหิต ทีมใช้ระบุโมเลกุลขนาดเล็ก ซึ่งมีศักยภาพสูงที่สุดในการผลิตเซลล์

ที่มีคุณสมบัติหดตัวโดยใช้หน้าจอปริมาณงานสูง ในทางตรงกันข้ามกับปัจจัยการเจริญเติบโตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน RepSox ยับยั้งการเจริญเกิน hyperplasia มันมีเสถียรภาพมากกว่าปัจจัยการเติบโตเหล่านี้และเป็นทางเลือกที่ถูกกว่า ลักษณะที่ทำให้ RepSox ดีสำหรับการสร้างความแตกต่างของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบยังทำให้ผู้สมัครยาที่พึงประสงค์ลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดเช่น intl hyperplasia ดังนั้นหน้าจอสเต็มเซลล์ที่ให้ปริมาณงานสูงสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการระบุยาเสพติดเพื่อ จำกัด การตีบตันของหลอดเลือด