การเคลื่อนย้ายอาคารผู้โดยสารของสถานีรถ

การเคลื่อนย้ายอาคารผู้โดยสารของสถานีรถโดยสารประจำทางในนครเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งมีน้ำหนักมากถึง 30,000 ตัน เมื่อไม่นานนี้อาคารหลังยักษ์ถูกเคลื่อนย้ายเป็นมุมฉาก 90 องศา เพื่อเปิดทางให้อาคารสถานีรถไฟความเร็วสูงในอนาคต โดยวงแหวนการหมุนย้ายรอบนอกสุดมีความยาว 288 เมตร การเคลื่อนย้ายอาคาร

ที่มีน้ำหนักเทียบเท่ากับเครื่องบินโดยสารโบอิง 747 จำนวน 170 ลำ ยังถูกบันทึกสถิติโดยกินเนสส์เวิล์ดเรคคอร์ดว่าเป็นการย้ายอาคารแนวโค้งที่มีความยาวมากที่สุดในโลก จีนโชว์เทพ เคลื่อนย้ายตึกยักษ์หนัก 30,000 ตัน ดีดหมุนหักมุม 90 องศา การเคลื่อนย้ายอาคารผู้โดยสารของสถานีรถโดยสารประจำทางในนครเซี่ยเหมิน