กุยช่ายขาวแพงหนักหลังเจอวิกฤติภัยแล้ง

พื้นที่หลักสำคัญในการปลูกกุยช่ายขาวและกุยช่ายเขียวแปลงใหญ่จากสถานการณ์ภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงตลอดจนเจ้าหน้าที่เขื่อนลดการระบายน้ำช่วยเหลือทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก นางสำรวยกล่าวว่า ตั้งแต่เกิดมากว่า 50 ปีพึ่งเคยเจอวิกฤตภัยแล้งหนักในปีนี้นอกจากชาวบ้านจะขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคถึงขั้นต้องซื้อน้ำบรรจุถัง แทนน้ำประปา

ที่มีกลิ่นเหม็นโคลนตมแล้วชาวบ้านหมู่บ้านแห่งนี้ ที่ยึดอาชีพปลูกกุยช่ายขาว-กุยช่ายเขียวลักษณะนาแปลงใหญ่ เนื้อที่มากกว่า 700 ไร่ ส่งตลาดกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำไปฉีดรด ต้นกุยช่าย จากปกติช่วงมีน้ำจะรดวันละ 2-3 รอบ แต่ในช่วงนี้ต้องรดน้ำวันละครั้ง ทำให้ต้นกุยช่ายไม่สมบูรณ์ใบลีบแห้ง ไม่เพียงพอความต้องการของตลาดที่สั่งซื้อเข้ามา จึงทำให้กุยช่ายขาวราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 100 -110 บาท