คนงานแสวงหาค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท

แรงงานไทยส่วนใหญ่ต้องการค่าแรงขั้นต่ำทุกวันในอัตราคงที่ 400 บาทเมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาแทนที่ แต่ด้วยความกลัวว่าจะมีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากการเคลื่อนไหวพวกเขายังเรียกร้องให้มีการควบคุมราคา แรงงานไทยกำลังรอการตัดสินใจของคณะกรรมการค่าจ้างกลางเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างรายวันใหม่ที่จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป

หลังจากที่คณะกรรมการกลางได้สั่งให้คณะอนุกรรมการจังหวัด 46 จังหวัดพิจารณาทบทวนและส่งอัตราการเพิ่ม คณะอนุกรรมการทางวิชาการและการกลั่นกรอง แม้ว่าคณะกรรมการกลางยังไม่ได้ข้อสรุปซึ่งจะถูกส่งไปยังพยักหน้ารับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมแหล่งข่าวของคณะกรรมการกลางเปิดเผยว่ากลุ่มอาจแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มอัตราการเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ คณะกรรมการอาจเห็นด้วยกับ 46 จังหวัดเพิ่มค่าแรงรายวัน 2 บาทและ 31 จังหวัดเพิ่ม 2 – 10 บาท กรุงเทพ (ซึ่งมีค่าแรงรายวันอยู่ที่ 225 บาท) และภูเก็ต (ตอนนี้อยู่ที่ 330 บาท) อาจได้รับการขึ้นราคา 10 บาทในขณะที่สมุทรปราการ (ตอนนี้ 25 บาท) สามารถรับ 7 บาทต่อวันและชลบุรีและระยอง (ทั้ง 330 บาท) แหล่งข่าวกล่าว