จำนวนของการเชื่อมต่อทางกายภาพ

บูรณาการเชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วระหว่างวงจรที่แตกต่างกันและไกลออกไปในขณะที่การแบ่งแยกมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลในวงจรที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น สมองจะไปจากสถานะที่แยกออกมาเป็นแบบรวมขึ้นอยู่กับลักษณะและความแรงของสิ่งเร้า การกำหนดค่าแบบไดนามิกจะช่วยหลีกเลี่ยงการสร้างและทำลายการเชื่อมต่อทางกายภาพ

ซึ่งกลยุทธ์จะไม่คุ้มค่าอย่างมาก ดังนั้นสิ่งเร้าที่มาถึงผ่านสายตาการได้ยินและกลิ่นจะถูกประมวลผลด้วยวิธีที่แยกออกจากเปลือกนอกสมองไปสู่การรวมบางส่วนหรือทั้งหมดตามความต้องการ ขณะที่เราดูภาพยนตร์เรารวมภาพและเสียงโดยไม่คำนึงถึงกลิ่นและสิ่งเร้าอื่น ๆ อย่างไรก็ตามเมื่อเราสังเกตเห็นกลิ่นของสิ่งที่เผาผลาญสมองเข้าสู่สถานะเตือนเพื่อที่เราจะรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่พร้อมใช้งานในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แม้จะมีความสำคัญของการรวมและแยกแยะก็ตามกลไกทางชีวฟิสิกส์ที่เชื่อมต่อกับการสร้างใหม่แบบไดนามิกก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจกันดี นอกจากนี้อีกองค์ประกอบหนึ่งที่ไม่รู้จักคือความไวของความสามารถในการแยกแยะระหว่างการผสานรวมกับจำนวนของการเชื่อมต่อทางกายภาพที่มีอยู่ระหว่างพื้นที่ของสมอง