ลดความเป็นพิษของยา

คนที่อาศัยอยู่กับวัณโรคในปัจจุบันต้องใช้เวลานานและบางครั้งก็เป็นพิษเพื่อรักษาวัณโรคที่ทนต่อยาได้ สำหรับคนที่ติดเชื้อวัณโรคและเอชไอวีการโต้ตอบยาเสพติดเป็นปัญหาโดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองความท้าทายเหล่านี้ NIAID จะมุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการบำบัดที่มีประสิทธิภาพและมีระยะเวลาสั้นกว่าสำหรับวัณโรคที่มีความไวต่อยาเสพติด

และแอนติบอดีที่แฝงอยู่และใช้งานได้รวมถึงการบำบัดที่เป็นเจ้าภาพ ยาที่มีอยู่ได้รับการอนุมัติสำหรับข้อบ่งชี้อื่น ๆ จะได้รับการประเมินเพื่อนำมาใช้ใหม่เพื่อระบุวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีระยะเวลาสั้นที่สุดตามที่ Fauci กล่าว นอกจากนี้การวิจัยเพื่อทำความเข้าใจกลไกการดำเนินการและผลกระทบของการรักษาจะดำเนินการเพื่อป้องกันหรือลดความเป็นพิษของยา